Slide
Regulamin salonu

Regulamin Salonu Kosmetycznego Artemida Beauty

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich.

Salon Artemida Beauty powiązany z email: artemida_beauty@onet.pl
Fb: Artemida Beauty, Instagram: artemidabeauty
właścicielem firmy jest Joanna Brzoza NIP:794 17 53 907, REGON: 181019051

Klienci Salonu Artemida Beauty są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z oferty Salonu Kosmetycznego Artemida Beauty oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§ 1. Godziny otwarcia

 1. Salon Artemida Beauty świadczy usługi przy ul. Podzamcze 41,
  37-500 Jarosław w dniach:
  Poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00
  oraz 2 soboty w miesiącu (po wcześniejszym umówieniu wizyty). W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Salon jest nieczynny.
 2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu).

§ 2. Umawianie na wizyty

 1. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.
 2. Wszystkie zapisy w Salonie Artemida Beauty potwierdzane są dwukrotnie:
  a. pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie informacji zabiegowej z rozpisanym szczegółowo planem wizyty lub jeśli ma to miejsce telefonicznie, recepcjonistka podsumowując wizytę wymienia po kolei wszystkie usługi, które mają być wykonane oraz potwierdza datę i godzinę wizyty
  b. drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo SMS na dzień przed planowaną wizytą. Jeśli już wtedy wiedzą Państwo, że nie przyjdą – prosimy niezwłocznie odwołać wizytę telefonicznie lub poprzez SMS zwrotny z informacją, o niemożliwości pojawienia się na wizycie- bardzo to szanujemy i doceniamy.

§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

W Salonie Artemida Beauty obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.

 1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
 2. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Salonie Artemida Beauty dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut.

§ 4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

 1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Salonu Artemida Beauty nie później niż 24 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.

§ 5. Karnety na zabiegi (1-10 zabiegów)

 1. W razie rezygnacji z wizyty (karnet), należy powiadomić obsługę Salonu Artemida Beauty nie później niż 24h przed planowaną wizytą.
 2. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem, wizyta (z karnetu) jest automatycznie ściągnięta przez system komputerowy jako wizyta, która się odbyła i przepada.

§ 6. Strefa ciszy

Salon Artemida Beauty podzielony jest na dwie strefy:
a. głośną-recepcja, w tej strefie można wykonywać krótkie rozmowy telefoniczne , dokonywać zapisów i uzyskiwać pomoc we wszystkich sprawach,
b. cichą-zabiegową, w strefie cichej obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń mogących zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. Dzwoniące telefony przeszkadzają w pracy, skracają czas Państwa zabiegu, zaburzają jego przebieg i psują atmosferę relaksu. Prosimy uszanować prośbę i wyciszyć telefon przed zabiegiem!

§ 7. Wizyty w towarzystwie

 1. Na terenie Salonu Artemida Beauty obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 2. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 3. Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.
 4. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 5. Klientka bądź klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w Salonie Artemida Beauty.
 6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

§ 8. Formularze, kartoteki i poufność informacji

 1. Salon Artemida Beauty działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
 3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.
 4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Salonie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.
 5. Formami kontaktu z Salonem są:
  a. numer telefoniczny 789 819 226 dostępny również na wizytówkach i ulotkach.
  b. adres e-mail: artemida_beauty@onet.pl
  c. fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/Artemida-Beauty-103579155489958
  d. Instagram: artemidabeauty.
 6. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami. Personel Salonu Artemida Beauty nie może udostępniać prywatnych kontaktów.

§9. Vouchery

 1. Vouchery dostępne w Salonie Artemida Beauty są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby, przypisane do systemu komputerowego i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.
 2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia vouchera, kiedy straci on swoją ważność.
 3. Vouchery nie mogą być wymienione na gotówkę.
 4. Vouchery mogą być wykorzystane wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.
 5. Vouchery nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.
 6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do vouchera, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż jego wartość.
 7. Vouchery można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu.
 8. Integralną częścią voucherów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości .

§ 10. Reklamacje

 1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie właścicielkę Salonu Artemida Beauty, abyśmy mogli naprawić sytuację.
 2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.
 3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu.
 4. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego.
 5. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11. Lista rezerwowa

 1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.
 2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.
 3. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę Salonu Artemida Beauty o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.

§12. Zamawianie i odbiór kosmetyków

 1. Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 10 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru. Przy zamówieniu kosmetyków pobieramy zaliczkę 30% wartości ceny.
 2. Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby, a wpłacona zaliczka przepada.
 3. Produkty dostępne na półce nie mogą być rezerwowane na dłużej niż 1 dzień.
 4. Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków.

§13. Standard obsługi

 1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.
 2. W Salonie Artemida Beauty zapewniamy:
  a. bezpieczny, atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,
  b. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,
  c. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,
  d. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,
  e. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,
  f. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,
  g. formę płatności: gotówka, karta
  h. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,
  i. szacunek i spełnianie Państwa życzeń

§14. Zmiany w Regulaminie

 1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco w Salonie Artemida Beauty – zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie.
 2. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.
 3. W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
 4. Wszystkie osoby przebywające w Salonie Artemida Beauty zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 5. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu Artemida Beauty za przeprowadzony zabieg.
 6. W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
 7. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku niestosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021 i obowiązuje do odwołania.
Do góry